Únor 2017

Touha po moci

21. února 2017 v 15:04
Snad každému se při přečtení " Touha po moci" v mysli objeví nějaký ten Mocný. Mocný znamená mít moc, moc nad někým, nad sebou, nad svým životem, nad podřízenými atd. Mít moc nad svým životem, je to nejlepší co nás může potkat. Moci si život užít, tak jak chceme, tak jak si představujeme. Moc je dobrá věc, když ji člověk správně užije. Mít moc pomoci sobě, blízkým, přátelům, rodině. Pomoci být šťasten a žít si život podle přestav. Mocný člověk může ovlivnit život ostatních podle své moci. Ale už malé děti mají moc, kterou ovládají své rodiče. Moc má každý člověk. Měli by jsme si vážit lidí, kteří svou moc využívají k dobrým účelům. Bohužel v dnešní době si spíše všímáme mocných, kteří svou moc využívají k zajištění větší síly proti ostatním, kdy moc je zneužívána na ohrožení ostatních lidí. Škoda, že si občas nebereme příklad ze zvířecí říse, kdy mocní, tedy vedoucí skupiny ochaňují svoji skupinu a pomáhají slabším. Stále si myslíme, že jsme chytřejší než ostatní tvorové na této planě, bohužel naše skutky tomu často nenasvědčují. Všichni lidé na naší planetě mají moc, jen je potřeba popřemýšlet jak jí vyžít. Snad na to každý přijde a využije v dobrém.

Iluze

1. února 2017 v 13:37
Z iluzí, kouzel a čar se skládá celý dětský svět. Svět, kdy je všechno možné, kdy se plní přání. Dětský svět je tak krásný, že na něj vzpomínáme celý život. Na prázdniny u babičky a dědečka, na dovolenou s rodiči, na první lásky. I představy, které si vytvoříme v dětství, si někdy neseme sebou až do dospělosti. Když má člověk šťastné dětství, tak z něj čerpá po celý život. Přenáší si z něj radost, lásku, štěstí. Šťastné dětství je dar. Mnoho lidí jej dostalo a prožilo v plné síle. Jsou ovšem i lidé, kteří neměli to štěstí prožít krásné dětství. Někteří z těchto lidí vytvoří alespoň šťastné dětství svým dětem. Vždyť iluze, v kladném slova smyslu, má každý rád. Třeba iluze o nosičích dárků pod stromeček, ať už je nosí ježíšek, nebo někdo jiný. Jak by byly vánoce strohé, bez těchto krásných iluzí. Iluze jsou nedílnou součástí našeho života. O těch záporných člověk nerad mluví a ještě hůř je prožívá. Nastěstí si člověk může sám svůj život utvářet a vkládat do něj co potřebuje, co chce a co mu dělá radost. Pak žije spokojeně.